TSV ja Luottamusmies tapaaminen

Aika: 1.-2.2.2020
Paikka: Kemi

Ilmoittaudu tähän tapahtumaan osaston puheenjohtajalle / sihteerille.